Zmiana oprocentowania

2023-10-10T14:37:32+02:0014 września 2023|Aktualności|

Kalwaria Zebrzydowska 02.10.2023 Informacja o zmianie oprocentowania depozytów oraz rachunków   Zarząd Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 06 września 2023 r. o obniżeniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego o 0.75 punktów bazowych, podjął decyzje o zmianie oprocentowania środków na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz lokat. W związku z powyższym informujemy, iż, oprocentowanie wszystkich lokat odnawialnych osób fizycznych ulegnie zmianie od 15.11.2023 natomiast klientów instytucjonalnych od 01.10.2023. Zarząd Banku o zmianie oprocentowania informuje w drodze niniejszego komunikatu przesłanego w formie elektronicznej oraz informacji dostępnych w siedzibie Centrali Banku oraz w punktach [...]