Zastrzeżenie numeru PESEL od 01.06.2024

Szanowny kliencie,

Informujemy, że od 1 czerwca 2024 roku instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania czy PESEL Klienta nie jest zastrzeżony. Wynika to z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Ważne.

Osoby, które mają zastrzeżony numer PESEL nie będą mogły:

  • założyć konta oszczędnościowo-rozliczeniowego ani oszczędnościowego,
  • zaciągnąć kredytu czy pożyczki,
  • zmienić umowy kredytu lub pożyczki, gdy w wyniku tego zwiększa się zadłużenie,
  • w kasie placówki wypłacić z konta więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie na dzień 31.05.2024 r.) jest to kwota 12.726,00 zł, przy czym kwota ta będzie się zmieniać wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę).

W przypadku stwierdzenia zastrzeżenia numeru PESEL Bank wstrzymuje wypłatę gotówkową na 12 godzin od momentu złożenia przez Posiadacza rachunku bankowego dyspozycji wypłaty gotówkowej, pomimo cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Więcej informacji.


Szczegółowe informacje wraz z instrukcją zastrzegania PESEL zarówno na stronie mObywatel.gov.pl, jak i w dowolnym Urzędzie Gminy dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

W przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, Bank po ponownej nieudanej próbie dokonania weryfikacji będzie mógł odmówić zawarcia umowy do czasu przywrócenia dostępności systemu.

W razie pytań Pracownicy naszego Banku służą pomocą.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej