Stawki referencyjne

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej uprzejmie informuje, że udziela kredytów opartych na stawce referencyjnej WIBOR.

Stawka WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez Bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez www.gpwbenchmark.pl.

Administratorem wskaźników referencyjnych WIBOR jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą
w Warszawie. Wskaźniki referencyjne WIBOR ustalane są zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR i publikowane na stronie www.gpwbenchmark.pl.

Proces wyznaczania WIBOR-u jest szczegółowo regulowany przez Regulamin stawek referencyjnych WIBID i WIBOR dostępny pod adresem https://gpwbenchmark.pl/pub/files/regulamin_WIBOR.pdf. Stawka referencyjna WIBID i WIBOR jest ustalana zgodnie z powyższym regulaminem o godzinie 11:00 w dni robocze i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

Powyższa informacja opracowana została zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (Dz.Urz. UE L 171/1 z dnia 29 czerwca 2016 r. zwane „Rozporządzeniem BMR”).