Kalwaria Zebrzydowska 02.10.2023

Informacja o zmianie oprocentowania depozytów oraz rachunków

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 06 września 2023 r. o obniżeniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego o 0.75 punktów bazowych, podjął decyzje o zmianie oprocentowania środków na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz lokat.

W związku z powyższym informujemy, iż, oprocentowanie wszystkich lokat odnawialnych osób fizycznych ulegnie zmianie od 15.11.2023 natomiast klientów instytucjonalnych od 01.10.2023.

Zarząd Banku o zmianie oprocentowania informuje w drodze niniejszego komunikatu przesłanego
w formie elektronicznej oraz informacji dostępnych w siedzibie Centrali Banku oraz w punktach kasowych.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej