15 2022-09-15

Polityka prywatności Aplikacji Mobilnej

2022-09-15T12:12:41+02:0015 września 2022||

Polityka prywatności Aplikacji Mobilnej Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej (zwanego dalej Bankiem) z urządzenia mobilnego Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działanie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku. Bank nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne. Aplikacja na [...]

15 2022-09-15

Tarcza PFR – wymagane dokumenty do 31 grudnia 2020 – przewodnik

2022-09-15T11:29:48+02:0015 września 2022||

Tarcza PFR – wymagane dokumenty do 31 grudnia 2020 – przewodnik Jeśli Twoja firma otrzymała subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR pamiętaj, aby do 31 grudnia 2020 potwierdzić, że osoba składająca wniosek (i ewentualne odwołania) była uprawniona do reprezentowania Twojej firmy. UWAGA: Jeśli nie dopełnisz poniższych formalności do 31 grudnia 2020, Twoja firma będzie zobowiązana zwrócić przyznaną subwencję PFR w całości! 1. Jednoosobowe działalności gospodarcze. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą Bank zweryfikuje automatycznie w serwisie CEIDG, czy osoba która złożyła wniosek i zawarła Umowę Subwencji Finansowej, jest właścicielem firmy. Poprosimy Cię wtedy jedynie o potwierdzenie w systemie Internet Banking, że dane [...]

15 2017-07-15

EURO-FATCA

2023-06-21T14:06:01+02:0015 lipca 2017||

EURO-FATCA INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO-FATCA: Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe. W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej. W obszarze Unii [...]

15 2017-07-15

Przekazy walutowe (zagraniczne)

2022-09-15T11:49:03+02:0015 lipca 2017||

Przekazy walutowe (zagraniczne) Bank realizuje zagraniczne zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w naszym Banku. Oferujemy następujące typy przelewów dewizowych: przelew regulowany, przelew SEPA, polecenie wypłaty. Płatności realizujemy w następujących walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski),CHF (frank szwajcarski) Przy kwotach od równowartości 20 000 oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie przyspieszonym w walutach PLN, USD, GBP, a EUR, USD, GBP w trybie pilnym. Kod BIC (SWIFT) Banku: POLUPLPR. Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów: SWIFT, EuroElixir oraz TARGET2. Przelew regulowany to transakcja [...]

15 2017-07-15

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

2022-09-15T11:46:33+02:0015 lipca 2017||

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach, powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 474 z późn.zm.). Gwarancjami BFG w 100% objęte są wszystkie depozyty, zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej, przez jedną osobę, do wysokości równowartości w złotych 100.000 EUR. KLIKNIJ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące polskiego systemu gwarantowania środków.

15 2017-07-15

Procedura reklamacji

2022-09-15T11:44:31+02:0015 lipca 2017||

Załącznik do Uchwały 2/02/2019 Zarządu Banku z dnia 28.02.2019 Załącznik nr 1 do Instrukcji rozpatrywania reklamacji Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej Bank) jest uprawniony do złożenia reklamacji, a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad: 1. Klient powinien zgłosić reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Bank rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów Banku lub osoby działające w ich imieniu: 1) w przypadku Klientów indywidualnych w zakresie: a) transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia, b) kredytów konsumenckich w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia, [...]

15 2017-07-15

Zastrzeganie dokumentów

2022-08-08T12:13:43+02:0015 lipca 2017||

Zastrzeganie dokumentów Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość! Zarówno Klienci Banku jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości. W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości: dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, prawo jazdy, książeczka wojskowa, książeczka marynarska, paszport, karta stałego pobytu, dokument zagraniczny, inny dokument (niezdefiniowany), oraz dowód rejestracyjny, karty. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym Bankiem.

Przejdź do góry