Zablokować dostęp do systemu Internet Banking możesz poprzez:

Odblokowanie dostępu do bankowości internetowej:

  • osobiście w jednostce Banku lub telefonicznie – gdy zablokowano dostęp poprzez błędne podanie hasła.