Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:
– od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
– od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
– od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Wakacje kredytowe dotyczą części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.
Okres kredytowania zostanie przedłużony o okres zawieszenia spłaty kredytu.
Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

Rekomendowane sposoby składania wniosków:
– osobiście w placówkach Banku
– elektronicznie: opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców na adres: kredyty@bskalwaria.pl
– za pośrednictwem systemu bankowości internetowej (w przypadku jednego Kredytobiorcy)
-pocztą tradycyjną (podpis kredytobiorcy zgodny z umową kredytową).

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Zał. nr 1 – Wzór Wniosku o wakacje kredytowe