WŁADZE BANKU

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący – Bogdan Chorąży
Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Ziemla
Sekretarz – Zofia Ścieszka
Członkowie – Stanisław Rudecki, Marek Widlarz, Aurelia Tyrpa, Halina Sarapata

Zarząd Banku
Prezes Zarządu – Małgorzata Czerwińska
Wiceprezes Zarządu – Teresa Rusek
Członek Zarządu – Anna Radoń

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,63
WIBOR 3M - średnia 1,71
 WIBOR 3M 1,71