WŁADZE BANKU

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący – Bogdan Chorąży
Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Ziemla
Sekretarz – Halina Sarapata
Członkowie – Stanisław Rudecki, Marek Widlarz, Aurelia Tyrpa,

Zarząd Banku
Prezes Zarządu – Małgorzata Czerwińska
Wiceprezes Zarządu – Teresa Rusek
Członek Zarządu – Anna Radoń