Historia banku

Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej swoją historią sięga końca wieku XIX, kiedy to w 1895 roku adwokat krajowy Tadeusz Bresiewicz założył Towarzystwo Oszczędności i Pożyczek. Z czasem TOiP zyskało wielu członków, gromadziło coraz to większy kapitał własny oraz ewoluowało. XX wiek wymusił zmiany i przeobrażenia prowadząc do powstania nazwy "Bank Spółdzielczy".

Zmiany w gospodarce wolnorynkowej przyczyniły się do uchwalenia przez sejm w 1994 roku ustawy o reformie i restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ. Z tego względu na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej postanowiono, że Bank zostanie jednym z akcjonariuszy Małopolskiego Banku Regionalnego S.A. w Krakowie, tworząc wraz z innymi Bankami Spółdzielczymi Zrzeszenie.

Obecnie Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzib w Warszawie.