O Banku

Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej jest uniwersalnym bankiem z tradycjami, stworzonym po to, by służyć lokalnej społeczności. Bank obecny jest na rynku od 1895 roku i działa wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Łącząc doświadczenie i tradycje bankowości z nowoczesnym sposobem prowadzenia finansów Bank specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych, firm, instytucji, rolników - stawiając na profesjonalizm i wysoką jakość działania.

Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej zrzeszony jest w Grupie BPS, którą tworzy 359 zrzeszonych banków spółdzielczych oraz Bank BPS jako bank zrzeszający.

Poprzez sieć prawie 4000 placówek Grupa BPS świadczy usługi małym i średnim przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz klientom detalicznym.

Banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. stanowią około 62 proc. wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Wszystkie systematycznie zwiększają swój udział w rynku usług finansowych przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności funkcjonowania i tożsamości spółdzielczej, konsekwentnie realizując misję służenia rozwojowi swoich członków i klientów.

 

Dane formalno-prawne:

Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej
34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Jagiellońska 2
NIP 551-00-12-973
REGON 000500116
KRS 0000106970
KOD SWIFT: POLUPLPR
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS