Oszczędności i inwestycje

Terminowa lokata oszczędnościowa:

  • służy do gromadzenia i przechowywania oszczędności na określony w Potwierdzeniu otwarcia lokaty czas z możliwością automatycznego odnawiania się lokaty na taki sam okres i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego,
  • oprocentowana jest w skali roku według stałej lub zmiennej stropy procentowej,
  • kapitalizacja odsetek następuje po upływie okresu umownego,
  • w przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym odsetki naliczane są w wysokości jak dla wkładów a’vista,
  • posiada bardzo wygodne okresy lokowania środków na 1, 3, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy.

Korzyści z posiadania terminowej lokaty oszczędnościowej:

  • gwarantowane bezpieczeństwo środków,
  • odnawialny charakter lokaty, dzięki któremu nie trzeba pamiętać o jej przedłużaniu, a niewypłacone odsetki podlegają kapitalizacji,korzystne warunki oprocentowania depozytu,
  • elastyczne okresy lokowania środków pieniężnych.

Środki na lokatach w naszym banku gwarantowane są do wartości 100.000 EUR przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.