Mechanizm podzielonej płatności

Od dnia 01 lipca 2018 roku obowiązuje Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności

(ang. Split Payment).

  1. Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej od dnia 01.07.2018 roku ma obowiązek zakładania każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunku VAT.
  2. rachunek VAT (jeden) jest automatycznie otwierany dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

UWAGA:

Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

  1. Od 1 lipca 2018 roku Klienci Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej mogą wykonywać przelew korzystając z dwóch opcji:

* dotychczasowym sposobem;

* wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej:

  • otwierany automatycznie dla prowadzących rachunków rozliczeniowych;
  • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym;
  • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;
  • prowadzonych w walucie PLN;
  • informacje o numerze NRB dostępne są w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku;

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

*   przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

-  numer faktury, w związku z która dokonywana jest płatność;

-  numer NIP kontrahenta;

- kwoty brutto faktury;

- kwoty VAT;

*   realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);

*    Bank otwierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewnie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowy;

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

- przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;

- przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym Banku;

- zapłata VAT do Urzędu Skarbowego;

- wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.