Firmy i instytucje

Oferujemy szeroki zakres usług bankowych dla podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

clipart oferta firmy 

W naszej ofercie dla tych podmiotów posiadamy następujące usługi bankowe:

  • rachunki bieżące i pomocnicze
  • lokaty terminowe
  • kredyty obrotowe, w rachunku i na specjalne finansowanie
  • karty płatnicze do rachunków bieżących
  • dostęp elektroniczny do rachunków poprzez Internet Banking oraz Home Banking
  • płatności masowe zintegrowane z rachunkiem
  • przelewy krajowe i zagraniczne, polecenia zapłaty i zlecenia stałe.